Logo KČT KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Hořice v Podkrkonoší


Značky
Erb města Hořice

O pochodu

Razítko


    Vítězná bitva Jana Žižky z Trocnova dne 20. dubna 1423 na vrchu Gothard inspirovala v průběhu dalších let, zejména pak ve 2. polovině 19. století, kdy se konaly mohutné manifestace za práva českého národa. Hořičtí členové Sokola v den výročí bitvy odhalují Janu Žižkovi z Trocnova první pomník v Čechách (1873). Sochu umělecky ztvárnil hořický sochař Pavel Jiříček (1851 - 1880) se svým bratrem Josefem. Stojí na vysokém podstavci tam, kde bývalo slovanské hradiště. A o 20 let později zřizuje svým nákladem velký vlastenec, protihabsburský buřič a majitel vinárny "U Božích bojovníků" (dům čp. 17 na náměstí) Josef Šťastný druhý památník - Husitskou mohylu v místě, kde prý byla bitva dokončena - na návrší jižně od nádraží ČD (které lid příkladně nazval Hořelid). Dílo hořického sochaře Antonína Sešiny tvoří husitský válečný vůz se sedícím lvem dívajícím se ke Gothardu. V roce 1903 je odhaleno sousoší "Husité na stráži" (Smetanovy sady), které podle návrhu prof. Václava Suchomela ztvárnil František Vejs.

    V 60. letech 20. století vznikají "Pouti na Zvičinu". Iniciátory prvního ročníku pochodu "O Žižkův štít", který se konal dne 21. 4. 1973 na počest 550. výročí vítězné bitvy Jana Žižky z Trocnova, byli členové hořického Klubu českých turistů Alois Kropáček spolu s Janem Peterou a Jiřím Štěpánkem, kteří tak položili základy dnešních tras. Roli hlavního organizátora později převzal Petr Holvek, který se významně přičinil o propagaci dnes již tradiční turistické akce. Z mnoha dalších obětavých organizátorů je nutné si připomenout i nepřehlédnutelnou postavu Milana Poláka, který po 5 ročníků obohatil pochod o další trasu – za smírčími kříži. Bohužel, poslední dva jmenovaní opustili předčasně řady turistů, stejně jako pozdější členové výboru Jindřich Ježek a Zdeněk Vrbata. Od roku 2001 byl předsedou odboru a hlavním organizátorem Vilém Nečesaný a po jeho rezignaci v roce 2015 byl zvolen předsedou odboru Jiří Krejcar, který převzal roli hlavního organizátora společně s dalšími členy výboru KČT Josefem Vodnárkem, Alenou Ježkovou, Jiřím Kazdou a Václavem Kopeckým, za vydatné pomoci dalších členů odboru KČT Hořice. Významný podíl na průběhu akce má nejen město Hořice, ale i mnoho drobných a hlavně stálých sponzorů, bez kterých by bylo téměř nemožné tuto akci pro širokou veřejnost v takovémto rozsahu uskutečnit.

    Původní tři trasy (25, 35, 55 km) se postupně doplňovaly o další kratší okruhy vybírané především pro naše mladší a začínající turisty (7 a 15 km). S rostoucím zájmem o cykloturistiku jsme od 24. ročníku rozšířili akci i o cyklotrasy na 35, 55, 80 km a později i cyklotrasu na 100 km. Součástí posledních ročníků je i trasa vhodná pro hendikepované v délce 4 km.

    Od prvního ročníku, kdy akci navštívilo 582 pochodníků, vzrostl tento počet na rekordních 1 968 účastníků v roce 2014. Za dosavadních téměř 50 ročníků bylo registrováno více než 50 000 turistů ze všech koutů naší vlasti i ze zahraničí.


Jan Žižka

© 2020-2022 Klub českých turistů Hořice v Podkrkonoší